Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Katarzyna Mrowiec


MGR INŻ. KATARZYNA MROWIEC (ORCID ID: 0000-0001-6181-9122) ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku biotechnologia, specjalizacja: bioinformatyka. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Chemii tej samej uczelni, na kierunku: technologia chemiczna, specjalizacja: technologia polimerów i tworzyw sztucznych. Pracę w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBTiBMN) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach rozpoczęła w 2018 roku w grupie Szlaków Sygnałowych Komórki Nowotworowej. Tam też zapoznała się z tematyką nowotworu piersi i udziału estrogenu w procesie nowotworzenia. Ponadto w swoim portfolio może pochwalić się znajomościami szerokiego wachlarza technik związanymi z analizą białek (od izolacji z komórek, przez immunoprecypitację, po analizę z wykorzystaniem spektrometrii mas).

Od dwóch lat jest doktorantem Wspólnej Szkoły Doktorskiej w Gliwicach, a temat jej pracy to: „Profilowanie metabolomu surowicy w ocenie ryzyka raka piersi”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Piotr Widłak. Projekt jest realizowany w ramach Polsko-Norweskiego grantu: Serum metabolome profiling in breast cancer risk assessment – SEMPRA. Obecnie w swojej pracy wykorzystuje wcześniej poznaną spektrometrię mas do ilościowej analizy metabolitów w celu znalezienia sygnatury charakterystycznej dla wczesnych, bezobjawowych, przedklinicznych etapów nowotworu piersi.

Oprócz pracy naukowej jest także aktywnym wolontariuszem dwóch fundacji związanych z onkologią: Fundacji Oko w Oko z rakiem oraz DKMS.