Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Łukasz Skoczylas


MGR ŁUKASZ SKOCZYLAS (ORCID ID:0000-0003-0287-9517) jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł magistra Biotechnologii Medycznej uzyskał w 2018 roku, realizując pracę dyplomową w Zakładzie Analizy Instrumentalnej na temat badań strukturalnych feomelaniny otrzymanej z dihydroksyfenyloalaniny i znakowanej izotopowo cysteiny techniką pirolitycznej chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. Po ukończeniu studiów mgr Skoczylas rozpoczął pracę w Pracowni Monitorowania Leków Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie był odpowiedzialny za wykonywanie ilościowych oznaczeń poziomu leków immunosupresyjnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas zarówno dla pacjentów transplantacyjnych, jak i pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi. Od października 2021 roku jest doktorantem we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej realizującym badania nad immunomodulacyjnymi właściwościami egzosomów uwalnianych z nowotworów głowy i szyi zależnych i niezależnych od wirusa brodawczaka ludzkiego pod przewodnictwem dr hab. Moniki Pietrowskiej.