Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Agata Kurczyk


DR AGATA KURCZYK (ORCID ID: 0000-0002-4124-9385) uzyskała tytuł zawodowy magistra (2008 r.) oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych (2014 r.) w Instytucie Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie prowadziła badania z zakresu projektowania związków biologicznie aktywnych z wykorzystaniem metod obliczeniowych i technologii informatycznych. Jako doktorantka brała udział w przygotowaniu platformy do zdalnego nauczania chemii „E-chem” w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz skryptu „Podstawy chemoinformatyki leków”. W czasie studiów doktoranckich Pani Kurczyk odbyła dwa miesięczne staże naukowe: na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Karola w Hradec Kralove w Czechach (Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove, Czechy) oraz w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Po obronie pracy doktorskiej podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2014-2017), gdzie pracowała m.in. w projekcie tworzenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego SYSCANCER. W 2018 roku dr Kurczyk podjęła pracę naukową w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBTiBMN) Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem w CBTiBMN, gdzie zajmuje się prowadzeniem analiz biomatematycznych i biostatystycznych w projektach naukowych obejmujących badania nad rakiem. Zainteresowania badawcze i publikacyjne Pani dr Agaty Kurczyk obejmują zaawansowaną analizę eksploracyjną danych biomedycznych, w szczególności danych proteomicznych i metabolomicznych zmierzonych w eksperymentach realizowanych technikami spektrometrii mas.