Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Pracownia Terapii Doświadczalnych


Zespół kierowany przez dr hab. Tomasza Cichonia i dr Ryszarda Smolarczyka

Główne kierunki badań

 • Badanie mikrośrodowiska nowotworowego jako potencjalnego celu terapeutycznego.
 • Badanie zmian zachodzących w mikrośrodowisku nowotworowym pod wpływem stosowanych terapii przeciwnowotworowych.
 •  Projektowanie nowych przeciwnowotworowych schematów terapeutycznych w oparciu o  kombinację radioterapii, chemioterapii, immunoterapii, terapii antyangiogennej lub antynaczyniowej.
 • Izolacja komórek mikrośrodowiska nowotworowego z guzów pacjentów NIO-PIB i ich wykorzystanie w projektowaniu nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych.
 • Izolacja i charakterystyka komórek mezenchymalnych zrębu z tkanek mysich i ludzkich oraz próby ich wykorzystania w naprawie uszkodzonych tkanek lub transferu genów terapeutycznych.
 • Poszukiwanie nowych markerów prognostycznych radiooporności.

Zespół

dr hab. Tomasz Cichońtomasz.cichon@gliwice.nio.gov.pl
dr n. med. Justyna Czaplajustyna.czapla@gliwice.nio.gov.pl
dr n. med. Magdalena Jarosz-Biejmagdalena.jarosz-biej@gliwice.nio.gov.pl
dr n. med. Sybilla Matuszczaksybilla.matuszczak@gliwice.nio.gov.pl
dr inż. Ewelina Pilnyewelina.pilny@gliwice.nio.gov.pl
dr n. med. Ryszard Smolarczykryszard.smolarczyk@gliwice.nio.gov.pl
mgr Alina Drzyzgaalina.drzyzga@gliwice.nio.gov.pl
mgr Joanna Ciepłajoanna.ciepla@gliwice.nio.gov.pl
mgr Anna Szymańska-Żyteckaanna.szymanska-zytecka@gliwice.nio.gov.pl
Aneta Tudykaaneta.tudyka@gliwice.nio.gov.pl
mgr Gracjana Zającgracjana.zajac@gliwice.nio.gov.pl

Dotychczasowa współpraca

 1. Juli Rodriguez Bago, Ph.D. Faculty Hospital Ostrava Clinic of Hematooncology, Ostrava, Czechy
 2. Nutrifarm Sp. z o.o, Pustynia, Polska
 3. Prof. Jan Kasperczyk, Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze, Polska
 4. Prof. Wiesław Szeja, dr hab. Danuta Gillner, dr inż. Anna Kasprzycka, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Politechnika Śląska, Gliwice, Polska
 5. Dr hab. Weronika Rupik, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice
 6. Dr hab. n. med. Michał Zembala, Oddział Kardiochirurgii, Transplantacji serca i płuc oraz mechanicznego wspomagania krążenia, Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Polska
 7. Dr hab. n. med. Piotr Wilczek, Pracownia Bioinżynierii, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii, Zabrze, Polska
 8. Dr n. med. Tomasz Sirek, Dr Sirek MedCosmetic Klinika Chirurgii Plastycznej, Bielsko-Biała, Polska

Publikacje Naukowe

 1. Kułach N, Pilny E, Cichoń T, Czapla J, Jarosz-Biej M, Rusin M, Drzyzga A, Matuszczak S, Szala S, Smolarczyk R. (2021): Mesenchymal stromal cells as carriers of IL-12 reduce primary and metastatic tumors of murine melanoma. Sci Rep. 11:18335.
 2. Drzyzga A, Cichoń T, Czapla J, Jarosz-Biej M, Pilny E, Matuszczak S, Wojcieszek T, Urbaś Z, Smolarczyk R. (2021): The Proper Administration Sequence of Radiotherapy and Anti-Vascular Agent—DMXAA Is Essential to Inhibit the Growth of Melanoma Tumors. Cancers. 13, 3924.
 3. Motais B , Charvátová S , Walek Z, Hrdinka M, Smolarczyk R, Cichoń T, Czapla J, Giebel S,  Šimíček M, Jelínek T, Ševčíková T, Sobotka J, Kořístek Z, Hajek R, Bagó JR. (2021): Selection, Expansion, and Unique Pretreatment of Allogeneic Human Natural Killer Cells with Anti-CD38 monoclonal Antibody for Efficient Multiple Myeloma Treatment. Cells, 10, 967.
 4. Czapla J, Cichoń T, Pilny E, Jarosz-Biej M, Matuszczak S, Drzyzga A, Krakowczyk Ł, Smolarczyk R. (2020): Adipose tissue-derived stromal cells stimulated macrophages-endothelial cells interactions promote effective ischemic muscle neovascularization. Eur J Pharmacol. 883:173354.
 5. Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Drzyzga A, Czapla J, Urbaś Z, Pilny E, Matuszczak S, Wojcieszek P. (2020): Brachytherapy in a single dose of 10Gy as an „in situ” vaccination. Int J Mol Sci. 21:E4585.
 6. Was H, Cichon T, Smolarczyk R, Lackowska B, MazurBialy A, Mazur M, Szade A, Dominik P, Mazan M, Kotlinowski J, Zebzda A, Kusienicka A, Kieda C, Dulak J, Jozkowicz A. (2020): Effect of Heme Oxygenase-1 on Melanoma Development in Mice-Role of TumorInfiltrating Immune Cells. Antioxidants. 9:E1223.
 7. Czapla J, Matuszczak S, Kulik K, Wiśniewska E, Pilny E, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Sirek T, Zembala MO, Zembala M, Szala S, Cichoń T. (2019): The effect of culture media on large-scale expansion and characteristic of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. Stem Cell Res Ther. 10:e235
 8. Janus P, Mrowiec K, Vydra N, Widłak P, Toma-Jonik A, Korfanty J, Smolarczyk R, Widłak W. (2019): PHLDA1 does not contribute directly to heat shock-induced apoptosis of spermatocytes. Int J Mol Sci. 21:E267.
 9. Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Kułach N. (2019): Tumor microenvironment as a „Game Changer” in cancer radiotherapy. Int J Mol Sci. 20:E3212.
 10. Jelonek K, Kasperczyk J, Li S, Nguyen THN, Orchel A, Chodurek E, Paduszyński P, Jaworska-Kik M, Chrobak E, Bębenek E, Boryczka S, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Foryś A. (2019): Bioresorbable filomicelles for targeted delivery of betulin derivative – in vitro study. Int J Pharm. 557:43-52.
 11. Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Hadyk A, Skorupa A, Ciszek M, Krakowczyk Ł, Kułach N, Gillner D, Sokół M, Szala S, Cichoń T. (2019): Human ADSC xenograft through IL-6 secretion activates M2 macrophages responsible for the repair of damaged muscle tissue. Stem Cell Res Ther. 10:e93.
 12. Skorupa A, Ciszek M, Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Boguszewicz Ł, Krakowczyk Ł, Szala S, Sokół M, Cichoń T. (2019): Monitoring of diffusion properties and transverse relaxation time of mouse ischaemic muscle after administration of human mesenchymal stromal cells derived from adipose tissue. Cell Prolif. 52:e12672.
 13. Jarosz-Biej M, Kamińska N, Matuszczak S, Cichoń T, Pamuła-Piłat J, Czapla J, Smolarczyk R, Skwarzyńska D, Kulik K, Szala S. (2018): M1-like macrophages change tumor blood vessels and microenvironment in murine melanoma. PLoS One. 13:e0191012.
 14. Jelonek K, Kasperczyk J, Li S, Nguyen THN, Orchel A, Chodurek E, Paduszyński P, Jaworska-Kik M, Chrobak E, Bębenek E, Boryczka S, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Foryś A. (2018): Bioresorbable filomicelles for targeted delivery of betulin derivative – In vitro study. Int J Pharm. 557:43-52.
 15. Smolarczyk R, Cichoń T, Pilny E, Jarosz-Biej M, Poczkaj A, Kułach N, Szala S. (2018): Combination of antivascular agent – DMXAA and HIF-1α inhibitor – digoxin inhibits the growth of melanoma tumors. Sci Rep. 8:7355.
 16. Czapla J, Matuszczak S, Wiśniewska E, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Głowala-Kosińska M, Śliwka J, Garbacz M, Szczypior M, Jaźwiec T, Langrzyk A, Zembala M, Szala S. (2016): Human cardiac mesenchymal stromal cells with CD105+CD34- phenotype enhance the function of post-infarction heart in mice. PLoS One. 11:e0158745.
 17. Kamysz E, Smolarczyk R, Cichoń T, Jarosz-Biej M, Sikorska E, Sobocińska M, Jaśkiewicz M, Kamysz W. (2016): Antitumor activity of opiorphin, sialorphin and their conjugates with a peptide klaklakklaklak. J Pept Sci. 22:723-730.
 18. Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Kułach N, Czapla J, Matuszczak S, Szala S. (2015): Combined tumor cell-based vaccination and Interleukin-12 gene therapy polarizes the tumor microenvironment in mice. Arch Immunol Ther Ex. 63:451-64.
 19. Szala S, Jarosz-Biej M, Cichoń T, Smolarczyk R, Sochanik A. (2015): Polarization of tumor milieu: therapeutic implications. N. Rezaei (ed.), Cancer Immunology: Bench to Bedside Immunotherapy of Cancers. Chapter 22, pp. 401-408. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.
 20. Toma-Jonik A, Widlak W, Korfanty J, Cichon T, Smolarczyk R, Gogler-Piglowska A, Widlak P, Vydra N. (2015): Active heat shock transcription factor 1 supports migration of the melanoma cells via vinculin downregulation. Cell Signal. 27:394-401.
 21. Cichoń T, Smolarczyk R, Matuszczak S, Barczyk M, Jarosz M, Szala S. (2014): D-K6L 9 Peptide combination with IL-12 inhibits the recurrence of tumors in mice. Arch Immunol Ther Exp. 62: 341-51.
 22. Ciomber A, Smagur A, Mitrus I, Cichoń T, Smolarczyk R, Sochanik A, Szala S, Jarosz M. (2014): Antitumor effects of recombinant antivascular protein ABRaAVEGF121 combined with IL-12 gene therapy. Arch Immunol Ther Exp. 62:161-68.
 23. Frąckowiak-Wojtasek B, Gąsowska-Bajger B, Mazurek M, Raniszewska A, Logghe M, Smolarczyk R, Cichoń T, Szala S, Wojtasek H. (2014): Synthesis and analysis of activity of a potential anti-melanoma prodrug with a hydrazine linker. Eur J Med Chem. 71:98-104.
 24. Matuszczak S, Czapla J, Jarosz-Biej M, Wiśniewska E, Cichoń T, Smolarczyk R, Kobusińska M, Gajda K, Wilczek P, Sliwka J, Zembala M, Zembala M, Szala S. (2014): Characteristic of c-Kit+ progenitor cells in explanted human hearts. Clin Res Cardiol. 103:711-8.
 25. Jarosz M, Jazowiecka-Rakus J, Cichoń T, GłowalaKosińska M, Smolarczyk R, Smagur A, Malina S, Sochanik A, Szala S. (2013): Therapeutic antitumor potential of endoglin-based DNA vaccine combined with immunomodulatory agents. Gene Ther. 20:262-273.
 26. Wilczek PM, Zembala M, Zembala M, Mzyk A, Cichoń T, Smolarczyk R. (2013): Cardiac stem and progenitor cells as a potential therapeutic agent for the treatment of damaged cardiac muscle. Pol J Thor Cardiovasc Surg. 10:51–61.
 27. Cichoń T, Jarosz M, Smolarczyk R, Ogórek B, Matuszczak S mgr, Wagner M, Mitrus I, Sochanik A, Jazowiecka-Rakus J, Szala S. (2012): Vasostatin increases oxygenation of B16-F10 melanoma tumors and raises therapeutic efficacy of cyclophosphamide. Acta Biochim Pol. 59:377-381.
 28. Smolarczyk R, Cichoń T, Jarosz M, Szala S. (2012): HMGB1 – its role in tumor progression and anticancer therapy. Post Hig Med Dosw. 66:913-920.
 29. Smolarczyk R, Cichoń T, Matuszczak S, Mitrus I, Lesiak M, Kobusińska M, Kamysz W, Jarosz M, Sieroń A, Szala S. (2012): The role of glycyrrhizin, an inhibitor of HMGB1 protein, in anticancer therapy. Arch Immunol Ther Exp. 60: 391-399.
 30. Szala S, Jarosz M, Smolarczyk R, Cichoń T. (2012): „Vicious circles” of glioblastoma tumors: vascularization and invasiveness. Post Hig Med Dosw. 66:888-900.
 31. Śliwka J, Kumaszka B, Garbacz M, Pakuło S, Nowak K, Domagała M, Jaźwiec T, Mandecki M, Cichoń T, Nożyński J, Smolarczyk R, Szala S, Zembala M, Zembala M. (2012): Zawał mięśnia sercowego u myszy – jak stworzyć dobrze funkcjonujący model doświadczalny. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2:243-251.
 32. Wilczek P, Zembala M, Cichoń T, Smolarczyk R, Szala S, Zembala M. (2012): Konstrukcja rusztowań dla efektywnego transferu komórek macierzystych serca do uszkodzonego mięśnia sercowego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2:231-242.

Projekty Badawcze

PeriodProject IDPrincipal InvestigatorTitle
2021 – 20242020/39/B/NZ5/00745 OPUS_20dr n. med. Ryszard SmolarczykPolimerosomy specyficznie uwalniające cGAMP i doksorubicynę w nowotworowych obszarach hipoksji jako nowe przeciwnowotworowe rozwiązanie terapeutyczne
2020 -2021Grant wewnętrzny NIO-PIBdr. n. med. Tomasz CichońWykorzystanie modyfikowanych genetycznie ex vivo makrofagów M1 w terapii przeciwnowotworowej.
2020 – 20212020/04/X/NZ3/00991 MINIATURA_4dr n. med. Sybilla MatuszczakCytoprotekcyjna rola komórek mikrośrodowiska nowotworowego względem komórek nowotworowych regionu głowy i szyi podczas radioterapii.
2020 – 20232019/34/E/NZ7/00010 SONATA BIS_9dr Katarzyna JelonekBiodegradowalne micele polimerowe o podwójnej modyfikacji powierzchniowej do dostarczania leków przeciwnowotworowych
2020 – 20232019/35/N/NZ5/02506 PRELUDIUM_18mgr inż. Alina DrzyzgaWpływ aktywacji białka STING na polaryzację neutrofili w mikrośrodowisku nowotworowym.
2019 – 2020DN/SN-09WP/2019 Grant wewnętrzny NIO-PIBProf. dr hab. n. med. Krzysztof ŚlosarekWpływ osłon, przeszkód na skuteczność radioterapii oraz rodzaj indukowanej śmierci komórkowej
2019 – 2020DN/SN-04WP/2019 Grant wewnętrzny NIO-PIBProf. dr hab. n. med. Adam MaciejewskiRekonstrukcja tchawicy szczura z wykorzystaniem acellularnej allogenicznej tchawicy oraz mezenchymalnych komórek zrębu pochodzenia tłuszczowego – badania wstępne
2019 – 20222018/31/B/NZ5/01825 OPUS_16dr n. med. Ryszard SmolarczykAktywacja białka STING skojarzona z czynnikiem antynaczyniowym jako nowe rozwiązanie terapii przeciwnowotworowej.
2019 – 20222018/31/D/NZ5/01754 SONATA_14dr n. med. Magdalena Jarosz-BiejKombinacja radioterapii z imikwimodem i sunitynibem jako nowa strategia terapeutyczna omijająca niektóre mechanizmy radio-oporności mikrośrodowiska nowotworowego.
2019 – 20222018/29/N/NZ4/01689 PRELUDIUM_15dr inż. Ewelina PilnyAngiogenne właściwości makrofagów stymulowanych interleukiną 6.
2018 – 20192018/02/X/NZ4/02331 MINIATURA_2dr n. med. Justyna CzaplaRola makrofagów w procesach powstawania nowych naczyń krwionośnych.
2016 – 20192015/17/N/NZ4/02738 PRELUDIUM_9dr n. med. Natalia KułachMezenchymalne komórki zrębu (MSC) jako nośnik cDNA IL-12 w terapii myszy z czerniakiem B16- F10 i przerzutami.
2015 – 20182014/15/B/NZ4/00696 OPUS_8Prof. dr hab. Stanisław SzalaRola cytokiny IL-6 wydzielanej przez mezenchymalne komórki zrębu (MSC) w powstawaniu nowych naczyń krwionośnych.
2015 – 2019STRATEGMED_2Śląskie Centrum Chorób SercaMezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca
2014 – 20172013/11/B/NZ4/04468 OPUS_6Prof. dr hab. Stanisław SzalaDoustna szczepionka przeciwko endoglinie skojarzona z terapią genową IL-12 polaryzuje mikrośrodowisko nowotworowe z proangiogennego i immunosupresyjnego na środowisko antyangiogenne i immunostymulujące.
2011 – 2014N401 5875 40 MNiSW – 40Prof. dr hab. Stanisław SzalaImmunologiczna odpowiedź przeciwnowotworowa: rola leków indukujących śmierć nekrotyczną.
2010 – 2014POIG.01.03.01-00-169/09Śląskie Centrum Chorób SercaSercowe komórki macierzyste
i progenitorowe – nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca