Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Pracownia Wirusoterapii Onkolitycznej i Nanonośników Leków


Zespół kierowany przez dr Joannę Jazowiecką-Rakus i dr Aleksandra Sochanika

Główne kierunki badań

  • Opracowanie różnych wariantów przeciwnowotworowych terapii onkolitycznych opartych o wykorzystanie konstruktów wirusa myksomatozy (myxoma virus, MYXV) oraz mezenchymalnych komórek macierzystych spełniających rolę nośnika (tzw. koń trojański) dla eksperymentalnej terapii różnych typów nowotworów (mysie modele czerniaka, glejaka wielopostaciowego, raka trzustki, raka płuca, raka głowy i szyi, raka jajnika).
  • Opracowanie nowatorskich strategii dostarczania leków (m.in. nowe pochodne gemcytabiny i bisantracykliny) do ognisk nowotworowych u zwierząt doświadczalnych za pomocą nanośników polimerowych i grafenowych, niosomów, liposomów i egzosomów.
  • Doświadczalna terapia skojarzona myszy obciążonych nowotworami, oparta na wykorzystaniu konstruktów MYXV, inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych oraz nośników z nowymi lekami w celu wzmocnienia odpowiedzi układu immunologicznego do niszczenia guzów nowotworowych.

Zespół

dr n med. Joanna Jazowiecka-Rakus

dr n biol. Aleksander Sochanik

mgr inż. Agata Hadryś, doktorantka UŚ

mgr Marlena Paździor, doktorantka UŚ

mgr inż. Kinga Pogoda-Mieszczak, doktorantka PŚ

mgr inż. Klaudia Giercuszkiewicz, doktorantka PŚ

Współpraca

Współpraca z zespołem Profesora Granta McFaddena (Dyrektor Biodesign Center for Immunotherapy, Vacciness and Virotherapy, Arizona State University, Tempe, AZ, USA oraz współzałożyciel firmy OncoMyxTherapeutics, Phoenix, AZ, USA).

Współpraca z zespołem prof. Waldemara Priebego (MD Anderson Cancer Center, University of Texas, Houston, TX, USA).

Współpraca  z dr Magdaleną Skonieczną, dr Gabrielą Pastuch-Gawołek, prof. Dorotą Neugebauer  (Politechnika Śląska w Gliwicach)

Współpraca z prof. Barbarą Trzebicką i prof. Januszem Kasperczykiem (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)

Współpraca z dr. hab. Andrzejem Ziębą (Wydział Farmaceutyczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Współpraca z prof. Piotrem Kusiem, dr hab. Violettą Kozik i dr hab. Andrzejem Bąkiem (Wydział Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Publikacje naukowe:

Jazowiecka-Rakus J, Hadrys A, Rahman MM, McFadden G, Fidyk W, Chmielik E, Pazdzior M, Grajek M, Kozik V, Sochanik A. Myxoma virus expressing LIGHT (TNFSF14) pre-loaded into adipose-derived mesenchymal stem cells is effective treatment for murine pancreatic adenocarcinoma. Cancers (Basel). 2021;13(6):1394. doi: 10.3390/cancers13061394.

Chmielik E, Jazowiecka-Rakus J, Dyduch G, Nasierowska-Guttmejer A, Michalowski L, Sochanik A, Ulatowska-Bialas M. COVID-19 Autopsies: A Case Series from Poland. Pathobiology. 2020 Nov 30:1-10. doi: 10.1159/000512768.

Jazowiecka-Rakus J, Sochanik A, Rusin A, Hadryś A, Fidyk W, Villa N, Rahman MM, Chmielik E, Franco LS, McFadden G. Myxoma virus-loaded mesenchymal stem cells in experimental oncolytic therapy of murine pulmonary melanoma. Mol Ther Oncolytics. 2020;18:335-350. doi: 10.1016/j.omto.2020.07.003.

Hadryś A, Sochanik A, McFadden G, Jazowiecka-Rakus J. Mesenchymal stem cells as carriers for systemic delivery of oncolytic viruses. Eur J Pharmacol. 2020, 874:172991, doi: 10.1016/j.ejphar.2020.172991.

Kozik V, Bak A, Pentak D, Hachula B, Pytlakowska K, Rojkiewicz M, Jampilek J, Sieron K, Jazowiecka-Rakus J, Sochanik A. Derivatives of graphene oxide as potential drug carriers. J Nanosci Nanotechnol. 2019;19(5):2489-92.

Kozik V, Barbusinski K, Thomas M, Sroda A, Jampilek J, Sochanik A, Smolinski A, Bak A. Taguchi. Method and response surface methodology in the treatment of highly contaminated tannery wastewater using commercial potassium ferrate. Materials. 2019;12:E3784.

Kuś P, Hellwig H, Kusz J, Książek M, Rojkiewicz M, Sochanik A. Crystal structures and other properties of ephedrone (methcathinone) hydrochloride, N-acetylephedrine and N-acetylephedrone. Forensic Toxicol. 2019;37:224-30.

Empel A, Kisiel E, Wojtyczka RD, Kępa M, Idzik D, Sochanik A, Wąsik TJ, Zięba A: Synthesis and Antimicrobial Activity of Sulfur Derivatives of Quinolinium Salts. Molecules. 2018;23:E218.

Rakus K, Ronsmans M, Forlenza M, Boutier M, Piazzon MC, Jazowiecka-Rakus J, Gatherer D, Athanasiadis A, Farnir F, Davison AJ, Boudinot P, Michiels T, Wiegertjes GF, Vanderplasschen A (2017) Conserved fever pathways across vertebrates: a herpesvirus delays fish behavioral fever through expression of a decoy Tnfα receptor. Cell Host Microbe. 21:244-253.

Olbryt M, Rusin A, Fokt I, Habryka A, Tudrej P, Student S, Sochanik A, Zieliński R, Priebe W (2017) Bis-anthracycline WP760 abrogates melanoma cell growth by transcription inhibition, p53 activation and IGF1R downregulation. Invest New Drugs. 35:545-555.

Zięba A, Latocha M, Sochanik A, Nycz A, Kuśmierz D (2016) Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel phenyl ring-substituted 5-alkyl-12(H)-quino[3,4-b][1,4]benzothiazine Derivatives. Molecules 21:E1455.

Pentak D, Kozik V, Bąk A, Dybał P, Sochanik A, Jampilek J (2016) Methotrexate and cytarabine-loaded nanocarriers for multidrug cancer therapy. Spectroscopic study. Molecules 21:E1689.

Zięba A, Latocha M, Sochanik A, Nycz A, Kuśmierz D (2016) Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel phenyl ring-substituted 5-alkyl-12(H)-quino[3,4-b][1,4]benzothiazine Derivatives. Molecules 21:E1455.

Szala S, Jarosz-Biej M, Cichoń T, Smolarczyk R, Sochanik A (2015) Polarization of tumor milieu: therapeutic implications. N. Rezaei (ed.), Cancer Immunology: Bench to Bedside Immunotherapy of Cancers. Chapter 22, pp. 401-408. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.

Ciomber A, Smagur A, Mitrus I, Cichoń T, Smolarczyk R, Sochanik A, Szala S, Jarosz M (2014): Antitumor effects of recombinant antivascular protein ABRaA-VEGF121 combined with IL-12 gene therapy. Arch Immunol Ther Exp 62:161-68.

Ślosarek K, Konopacka M, Rogoliński J, Sochanik A (2014): Effect of dose rate and irradiation geometry on biological response of normal and cancer cells under radiotherapeutic condition. Mutat Res – Genet Toxicol Environ Mutagen 773:14-22.

Jarosz M, Jazowiecka-Rakus J, Cichoń T, Głowala-Kosińska M, Smolarczyk R, Smagur A, Malina S, Sochanik A, Szala S (2013): Therapeutic antitumor potential of endoglin-based DNA vaccine combined with immunomodulatory agents. Gene Ther 20:262-273. Cichoń T, Jarosz M, Smolarczyk R, Ogórek B, Matuszczak S mgr, Wagner M, Mitrus I, Sochanik A, Jazowiecka-Rakus J, Szala S (2012): Vasostatin increases oxygenation of B16-F10 melanoma tumors and raises therapeutic efficacy of cyclophosphamide. Acta Biochim Pol 59:377-381.

Projekty badawcze

OkresRodzaj grantu/konkursNumer projektuKierownikTytuł
20/04/2017 19/04/2022NCN/ HARMONIA_82016/22/M/NZ6/00418dr Joanna Jazowiecka-Rakus„Ocena układu terapeutycznego: zrekombinowany onkolityczny wirus myksomatozy i mezenchymalne komórki macierzyste w doświadczalnej terapii nowotworów.”
01/01/2017 31/12/2019ICGEB/CRPCRP/POL16-02_ECdr Joanna Jazowiecka-Rakus„Mesenchymal stem cells and myxoma virus in oncolytic melanoma therapy.”
02/01/2011 31/12/2015MNiSW: projekt międzynarodowy nie współfinansowanyDPN/N182/CTCB 2010dr Aleksander Sochanik„Opracowanie i charakteryzacja formulacji liposomowej leku WP760.”