Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Pracownia Radiobiologii Klinicznej


Zespół kierowany przez prof. Dorotę Słoninę

Główne kierunki badań

 • Poszukiwanie markerów promieniowrażliwości  klinicznej u chorych na nowotwory złośliwe.
 • Ocena występowania zjawiska nadwrażliwości na niskie (<0,5 Gy) dawki promieniowania jonizującego (HRS: low-dose hyper-radiosensitivity) u chorych na nowotwory regionu głowy i szyi poddanych indukcyjnej jednoczesnej chemioterapii i radioterapii niskimi dawkami promieniowania jonizującego (iCHRTL)
 • Badanie mechanizmu uwrażliwiania komórek nowotworowych na paklitaksel i karboplatynę pod wpływem niskich dawek frakcyjnych (0,5 Gy) promieniowania jonizującego, w rakach narządów głowy i szyi.
 • Poszukiwanie biologicznych czynników prognostycznych dla chorych na HPV16- dodatnie i HPV16-ujemne nowotwory narządów głowy i szyi
 • Ocena cech mikrośrodowiska guza w nowotworach narządów głowy i szyi o różnym statusie infekcji HPV16 (m.in. badanie ekspresji białka MCPIP oraz markerów komórek macierzystych).

Działalność dydaktyczna

 • Wykłady na kursach specjalizacyjnych CMKP z radiobiologii dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej i dla fizyków medycznych.
 • Wykłady i zajęcia dydaktyczne dla doktorantów Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej i Narodowego Instytutu Onkologii PIB Oddziału w Gliwicach.
 • Wykłady i zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Fizyki Medycznej i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej AGH w Krakowie.

Zespół

dr hab. n. med. Beata Biesaga  prof. NIObeata.biesaga@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 97 58
dr hab. n. med. Dorota Słonina    prof. NIO  dorota.slonina@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 97 58
mgr fiz. med. Dagmara Szeliga  Doktorantdagmara.szeliga@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 97 58
mgr Gabriela WiniarskaDoktorantgabriela.winiarska@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 97 58

Publikacje naukowe

Najważniejsze publikacje naukowe 2010 – 2021

 • D. Słonina, D. Kabat, B. Biesaga, A. Janecka-Widła, W. Szatkowski. Chemopotentiating effects of low-dose fractionated radiation on cisplatin and paclitaxel in cervix cancer cell lines and normal fibroblasts from patients with cervix cancer. DNA Repair 103 (2021). https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2021.103113 IF = 3.339
 • B. Biesaga, M. Kołodziej-Rzepa, A. Janecka-Widła, D. Słonina, M. Przewoźnik, K. Halaszka, A.Mucha-Małecka. Lack of CD44 overexpression and application of concurrent chemoradiotherapy with cisplatin independently indicate excellent prognosis in patients with HPV-positive oropharyngeal cancer. Tumor Biology (2021), DOI 10.3233/TUB-200049, IF = 3,320
 • A. Mucha-Małecka, B. Biesaga, A. Janecka-Widła, M. Przewoźnik, K. Małecki. Assessment of HPV16 infection in patients with laryngeal cancers. Pol J Pathol 2020; 71 (4): 291-301, IF = 0,903
 • M. Kuchta-Gładysz, E. Wójcik, D.Słonina, A. Grzesiakowska, A. Otwinowska-Mindur, O. Szeleszczuk, P.Niedbała. Determination of cytogenetic markers for biological monitoring in coypu (Myocastor coypu). Animal Science Journal (2020);91:e13440. https://doi.org/10.1111/asj.13440 IF = 1,399
 • A. Janecka-Widła, A. Mucha-Małecka, K. Majchrzyk, K. Halaszka, M. Przewoźnik, D. Słonina, B. Biesaga. Active HPV infection and its influence on survival in head and neck squamous-cell cancer. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 146, 1677-1692 (2020). http://doi.org/10.1007/s00432-020-03218-6 IF = 3,656
 • B. Biesaga, A. Janecka-Widła, M. Kołodziej-Rzepa, D. Słonina, Z. Darasz, A. Gasińska. The prevalence of HPV infection in rectal cancer – report from south – central Poland (Cracow region). Pathology – Research and Practice 215, 9 (2019). DOI: 10.1016/j.prp.2019.152513 IF = 2,05
 • D. Słonina, A. Kowalczyk, A. Janecka-Widła, D. Kabat, W. Szatkowski, B. Biesaga. Low-dose hypersensitive response for residual pATM and gH2AX foci in normal fibroblasts of cancer patients. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 100, 3, 756-766 (2018). IF = 6,203
 • B. Biesaga, A. Mucha-Małecka, A. Janecka-Widła, M. Kołodziej-Rzepa, S. Szostek, D. Słonina, A. Kowalczyk, K. Halaszka, M. Przewoźnik: Differences in the prognosis of HPV16-positive patients with squamous cell carcinoma of head and neck according to viral load and expression of P16.  Journal of Cancer Research and Clinical Oncology 144, 63-73 (2018). IF = 3,332
 • B. Biesaga, A. Janecka, A. Mucha-Małecka, A. Adamczyk, S. Szostek, D. Słonina, K. Halaszka, M. Przewoźnik: HPV16 detection by qPCR method in relation to quantity and quality of DNA extracted from archival formalin fixed and paraffin embedded head and neck cancer tissues by three commercially available kits. Journal of Virological Methods 236, 157-163 (2016). IF = 1,693
 • B. Biesaga, J. Niemiec, J. Wysocka, D. Słonina, M. Ziobro. The search for optimal cutoff points for apoptosis and proliferation rate in prognostification of early stage breast cancer patients treated with anthracyclines in adjuvant settings. Tumor Biology. 37, 7645-7655 (2016). IF = 3,650
 • D. Słonina, A. Gasińska, B. Biesaga, A. Janecka, D. Kabat. An association between low-dose hyper-radiosensitivity and the early G2-phase checkpoint in normal fibroblasts of cancer patients. DNA Repair 39, 41-45 (2016). IF = 3,610
 • D. Slonina, B. Biesaga, J. Swakon, D. Kabat, L. Grzanka, M. Ptaszkiewicz, U. Sowa. Relative biological effectiveness of the 60 MeV therapeutic proton beam at the Institute of Nuclear Physics (IFJ PAN) in Kraków, Poland. Radiation and Environmental Biophysics 53, 745-754 (2014).IF = 1,528
 • D. Słonina, B. Biesaga, A. Janecka, D. Kabat, K. Bukowska-Strakova, A. Gasińska. Low-dose hyper-radiosensitivity is not a common effect in normal asynchronous and G2-phase fibroblasts of cancer patients. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 88, 2, 369-376 (2014). IF = 4,258

Projekty badawcze

Projekty grantowe 2010 – 2021

 Okres  Numer projektuKierownikTytuł
2021-2025PRELUDIUM BIS2
Grant 2020/39/O/NZ5/02625
Dr hab. n. med. Dorota SłoninaWpływ osobniczej promieniowrażliwości na niskie dawki promieniowania na chemiouwrażliwiający efekt radioterapii niskimi dawkami u chorych na miejscowo zaawansowanego raka regionu głowy i szyi.
2020-2024PRELUDIUM BIS1 Grant 2019/35/O/NZ3/03039Dr hab. n. med. Dorota SłoninaMechanizm uwrażliwiającego działania niskich dawek frakcyjnych (LDFRT) na paklitaksel i karboplatynę w komórkach raka narządów głowy i szyi. Rola transportu białka ATM z cytoplazmy do jądra.
2017-2021Grant Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego (nr grantu 268)Dr hab. n. med. Beata BiesagaWpływ infekcji HPV16 na biologiczne cechy nowotworowych komórek macierzystych i ich potencjał prognostyczny u chorych na raka płaskonabłonkowego narządów głowy i szyi.
2017-2021PRELUDIUM Grant 2016/21/N/NZ5/00227Dr hab. n. med. Beata Biesaga (opiekun naukowy)Jak infekcja HPV16 wpływa na szlak EGFR/PI3K/AKT/mTOR w płaskonabłonkowych nowotworach terenu głowi szyi.
2010-2013Grant MNiSW N N401 102539Dr hab. n. med. Dorota SłoninaZjawisko nadwrażliwości na niskie dawki promieniowania jonizującego (HRS) w komórkach prawidłowych od chorych na raka szyjki macicy. Ocena występowania i mechanizm.