Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Pracownia Molekularnych Mechanizmów Terapii Nowotworów


Zespół kierowany prof. Marka Rusina

Główne kierunki badań

  • Analiza biologicznych i molekularnych skutków działania czynników uszkadzających DNA stosowanych w terapii nowotworów lub czynników o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym (m.in. analiza skutków interakcji pomiędzy różnymi substancjami stosowanymi w terapii nowotworów).
  • Badanie funkcjonowania szlaków sygnalizacyjnych związanych z przeciwnowotworowym białkiem supresorowym p53.
  • Poszukiwania czynników genetycznych o potencjalnym znaczeniu prognostycznym i/lub predykcyjnym w leczeniu najczęściej występujących nowotworów, takich jak rak płuca czy rak piersi.
  • Gromadzenie materiału biologicznego i danych klinicznych chorych na raka płuca i raka piersi leczonych w gliwickim oddziale NIO-PIB, dla dalszych badań z zakresu epidemiologii molekularnej i klinicznej nowotworów oraz farmakogenetyki.

Historia zespołu

Grupa formowała się w latach 90-tych ubiegłego wieku wokół zagadnień związanych z epidemiologią molekularną raka płuca. W początkowym opracowaniu tematyki badawczej i nawiązaniu współpracy z zagranicznymi laboratoriami wiodącą rolę odegrał prof. Mieczysław Chorąży. Członkowie zespołu (D. Butkiewicz, M. Rusin) odbyli długotrwałe staże naukowe w Laboratory of Human Carcinogenesis w Narodowym Instytucie Badań nad Rakiem (NCI) wchodzącym w skład Narodowych Instytutów Zdrowia (NIH) w Bethesda, stan Maryland, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) w Heidelbergu (D. Butkiewicz). Dzięki współpracy ze wspomnianymi jednostkami badawczymi wykrystalizowała się obecna tematyka badawcza zespołu obejmująca z jednej strony analizę funkcjonowania komórki nowotworowej na poziomie molekularnym, a z drugiej strony badania genetyczne dotyczące cech osobniczych wpływających na ryzyko zachorowania i skuteczność leczenia choroby nowotworowej.

Zdjęcie zespołu grupy Molekularnych Mechanizmów Terapii Nowotworów

Zespół

prof. dr hab. Marek Rusinprofesor zwyczajnyMarek.Rusin@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9806
prof. dr hab. Ewa Grzybowskaprofesor zwyczajnyewa.grzybowska@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 97 62
dr hab. Dorota ButkiewiczadiunktDorota.Butkiewicz@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9806
dr Małgorzata KrześniakadiunktMalgorzata.Krzesniak@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9638
dr Agnieszka Gdowicz-Kłosokadiunktagnieszka.gdowicz-klosok@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9638
mgr Agnieszka Będzińskadoktorantagnieszka.bedzinska@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9673
mgr Barbara Łasut-Szyszkaasystentbarbara.lasut@gliwice.nio.gov.pl+48 32 278 9637

Publikacje Naukowe

Butkiewicz D, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Rutkowski T, Krzywon A, Cortez AJ, Domińczyk I, Składowski K (2020): Association of genetic variants in ANGPT/TEK and VEGF/VEGFR with progression and survival in head and neck squamous cell carcinoma treated with radiotherapy or radiochemotherapy. Cancers 12: E1506 https://www.mdpi.com/2072-6694/12/6/1506

Krześniak M, Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Głowala-Kosińska M, Łasut-Szyszka B, Rusin M (2020): Synergistic activation of p53 by actinomycin D and nutlin-3a is associated with the upregulation of crucial regulators and effectors of innate immunity. Cell Signal. 69: 109552 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0898656820300292

Zajkowicz A, Gdowicz-Kłosok A, Krześniak M, Janus P, Łasut B, Rusin M (2018): The Alzheimer’s disease-associated TREM2 gene is regulated by p53 tumor suppressor protein. Neurosci Lett 681:62-67 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304394018303884?via%3Dihub

Zajkowicz A, Krześniak M, Gdowicz-Kłosok A, Łasut B, Rusin M (2018): PIM2 survival kinase is upregulated in a p53-dependent manner in cells treated with camptothecin or co-treated with actinomycin D and nutlin-3a. Arch Biochem Biophys 655:26-36 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003986118303230?via%3Dihub

Tęcza K, Pamuła-Piłat J, Łanuszewska J, Butkiewicz D, Grzybowska E (2018) Pharmacogenetics of toxicity of 5-fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide chemotherapy in breast cancer patients. Oncotarget 9: 9114-36. doi: 10.18632/oncotarget.24148https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29507678.

Krześniak M, Butkiewicz D, Rachtan J, Matuszczyk I, Grzybowska E, Rusin M.”A novel germline TP53 mutation p.Pro190Arg detected in a patient with lung and bilateral breast cancers.”  Adv Med Sci. 2017 May 9;62(2):207-210. doi:10.1016/j.advms.2016.12.002. [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28499267

A. Abramowicz, A. Wojakowska, A. Gdowicz-Klosok, J. Polanska, P. Rodzewicz, P. Polanowski, A. Namysl-Kaletka, M. Pietrowska, J. Wydmanski, P. Widlak „Identification of serum proteome signatures of locally advanced and metastatic gastric cancer: a pilot study.” Journal of Translational Medicine 2015, 13:304

A. Gdowicz-Klosok, M. Giglok, A. Drosik, R. Suwiński, D. Butkiewicz „The SIPA1 -313A>G polymorphism is associated with prognosis in inoperable non-small cell lung cancer.” Tumor Biol. February 2015, Volume 36, Issue 2, pp 1273-1278

A. Zajkowicz, A. Gdowicz-Kłosok, M. Krześniak, D. Ścieglińska, M. Rusin “Actinomycin D and nutlin-3a synergistically promote phosphorylation of p53 on serine 46 in cancer cell lines of different origin.” Cell Signal. 27(9) 2015, 1677-87.

D. Butkiewicz, M. Krześniak, A. Drosik, M. Giglok, A. Gdowicz-Kłosok, A. Kosarewicz, M. Rusin, B. Masłyk, M. Gawkowska-Suwińska, R. Suwiński “The VEGFR2, COX-2 and MMP-2 polymorphisms are associated with clinical outcome of patients with inoperable non-small cell lung cancer.” Int J Cancer. 137(10) 2015, 2332-42

D. Scieglinska , A. Gogler-Piglowska , D. Butkiewicz , M. Chekan , E. Malusecka , J. Harasim , A. Habryka , Z. Krawczyk  „HSPA2 is expressed in human tumors and correlates with clinical features in non-small cell lung carcinoma patients.” Anticancer Res. 2014 Jun;34(6):2833-40.

M. Pietrowska, K. Jelonek, M. Michalak, M. Roś, P. Rodziewicz, K. Chmielewska, K. Polański, J. Polańska, A. Gdowicz-Kłosok, M. Giglok, R. Suwiński, R. Tarnawski, R. Dziadziuszko, W. Rzyman, P. Widłak “Identification of serum proteome components associated with progression of non-small cell lung cancer.” Acta Biochim Pol.  2014, 61:325-331

M. Krześniak, A. Zajkowicz, I. Matuszczyk, M. Rusin Rapamycin prevents strong phosphorylation of p53 on serine 46 and attenuates activation of the p53 pathway in A549 lung cancer cells exposed to actinomycin D. Mech Ageing Dev. 2014,  139, 11-21.

D. Mielzynska-Svach , E. Blaszczyk D. Butkiewicz , J. Durzynska , M. Rydzanicz „Influence of genetic polymorphisms on biomarkers of exposure and effects in children living in Upper Silesia” Mutagenesis. 2013 Sep;28(5):591-9. doi: 10.1093/mutage/get037. Epub 2013 Jul 18.

P. Widłak, M. Pietrowska, J. Polańska, T. Rutkowski, K. Jelonek, M. Kalinowska-Herok, A. Gdowicz-Kłosok, A. Wygoda, R. Tarnawski and K. Składowski „Radiotherapy-related changes in serum proteome patterns of head and neck cancer patients; the effect of low and medium doses of radiation delivered to large volumes of normal tissue” Journal of Transation Medicine 2013, 11:299

A. Gdowicz-Klosok, M. Widel, J. Rzeszowska-Wolny „The influence of XPD, APE1, XRCC1, and NBS1 polymorphic variants on DNA repair in cells exposed to X-ray”. Mutation Reserch Mutation Research 755 (2013) 42– 48

Zajkowicz A, Krześniak M, Matuszczyk I, Głowala-Kosińska M, Butkiewicz D, Rusin M. Nutlin-3a, an MDM2 antagonist and p53 activator, helps to preserve the replicative potential of cancer cells treated with a genotoxic dose of resveratrol. Mol Biol Rep. 2013 May 11. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23666059

Butkiewicz D, Drosik A, Suwiński R, Krześniak M, Rusin M, Kosarewicz A, Rachtan J, Matuszczyk I, Gawkowska-Suwińska M. Influence of DNA repair gene polymorphisms on prognosis in inoperable non-small cell lung cancer patients treated with radiotherapy and platinum-based chemotherapy. Int J Cancer. 2012 Oct 1;131(7):E1100-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22511383

Zajkowicz A, Rusin M. The activation of the p53 pathway by the AMP mimetic AICAR is reduced by inhibitors of the ATM or mTOR kinases. Mech Ageing Dev. 2011 Nov-Dec;132(11-12):543-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21945951

Butkiewicz D, Rusin M, Sikora B, Lach A, Chorąży M. An association between DNA repair gene polymorphisms and survival in patients with resected non-small cell lung cancer. Mol Biol Rep. 2011 Nov;38(8):5231-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21188533

Varadi V, Bevier M, Grzybowska E, Johansson R, Enquist K, Henriksson R, Butkiewicz D, Pamula-Pilat J, Tecza K, Hemminki K, Lenner P, Försti A. Genetic variation in genes encoding for polymerase ? subunits associates with breast cancer risk, tumour characteristics and survival. Breast Cancer Res Treat. 2011 Aug;129(1):235-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21455670

Butkiewicz D, Krześniak M, Vaitiekunaite R, Sikora B, Bowman ED, Harris CC, Rusin M. A functional analysis of G23A polymorphism and the alternative splicing in the expression of the XPA gene. Cell Mol Biol Lett. 2010 Dec;15(4):611-29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865363

Rusin M, Zajkowicz A, Butkiewicz D. Resveratrol induces senescence-like growth inhibition of U-2 OS cells associated with the instability of telomeric DNA and upregulation of BRCA1. Mech Ageing Dev. 2009 Aug;130(8):528-37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19559722

Cote ML, Chen W, Smith DW, Benhamou S, Bouchardy C, Butkiewicz D, Fong KM, Gené M, Hirvonen A, Kiyohara C, Larsen JE, Lin P, Raaschou-Nielsen O, Povey AC,Reszka E, Risch A, Schneider J, Schwartz AG, Sorensen M, To-Figueras J, Tokudome S, Pu Y, Yang P, Wenzlaff AS, Wikman H, Taioli E. Meta- and pooled analysis of GSTP1 polymorphism and lung cancer: a HuGE-GSEC review. Am J Epidemiol. 2009 Apr 1;169(7):802-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19240225

Wikman H, Taioli E. Meta- and pooled analysis of GSTP1 polymorphism and lung cancer: a HuGE-GSEC review. Am J Epidemiol. 2009 Apr 1;169(7):802-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19240225

Vaitiekunaite R, Butkiewicz D, Krześniak M, Przybyłek M, Gryc A, Snietura M, Benedyk M, Harris CC, Rusin M. Expression and localization of Werner syndrome protein is modulated by SIRT1 and PML. Mech Ageing Dev. 2007 Nov-Dec;128(11-12):650-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17996922

Popanda O, Edler L, Waas P, Schattenberg T, Butkiewicz D, Muley T, Dienemann H, Risch A, Bartsch H, Schmezer P. Elevated risk of squamous-cell carcinoma of the lung in heavy smokers carrying the variant alleles of the TP53 Arg72Pro and p21 Ser31Arg polymorphisms. Lung Cancer. 2007 Jan;55(1):25-34. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17059853

Pamuła J, Krześniak M, Zientek H, Pekala W, Rusin M, Grzybowska E. Functional Impact of Sequence Alterations Found in BRCA1 Promoter/5’UTR Region in Breast/Ovarian Cancer Families from Upper Silesia, Poland. Hered Cancer Clin Pract. 2006 Jan 15;4(1):20-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20222999

Wagner K, Hemminki K, Grzybowska E, Bermejo JL, Butkiewicz D, Pamula J, Pekala W, Försti A. Polymorphisms in the growth hormone receptor: a case-control study in breast cancer. Int J Cancer. 2006 Jun 1;118(11):2903-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16381017

Sengupta S, Shimamoto A, Koshiji M, Pedeux R, Rusin M, Spillare EA, Shen JC, Huang LE, Lindor NM, Furuichi Y, Harris CC. Tumor suppressor p53 represses transcription of RECQ4 helicase. Oncogene. 2005 Mar 3;24(10):1738-48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15674334

Rzeszowska-Wolny J, Polanska J, Pietrowska M, Palyvoda O, Jaworska J, Butkiewicz D, Hancock R. Influence of polymorphisms in DNA repair genes XPD, XRCC1 and MGMT on DNA damage induced by gamma radiation and its repair in lymphocytes in vitro. Radiat Res. 2005 Aug;164(2):132-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16038584

Raimondi S, Boffetta P, Anttila S, Bröckmoller J, Butkiewicz D, Cascorbi I, Clapper ML, Dragani TA, Garte S, Gsur A, Haidinger G, Hirvonen A, Ingelman-Sundberg M, Kalina I, Lan Q, Leoni VP, Le Marchand L, London SJ, Neri M, Povey AC, Rannug A, Reszka E, Ryberg D, Risch A, Romkes M, Ruano-Ravina A, Schoket B, Spinola M, Sugimura H, Wu X, Taioli E. Metabolic gene polymorphisms and lung cancer risk in non-smokers. An update of the GSEC study. Mutat Res. 2005 Dec 30;592(1-2):45-57. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16009381

Łobocka MB, Rose DJ, Plunkett G 3rd, Rusin M, Samojedny A, Lehnherr H, Yarmolinsky MB, Blattner FR. Genome of bacteriophage P1. J Bacteriol. 2004 Nov;186(21):7032-68. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15489417

Krześniak M, Butkiewicz D, Samojedny A, Chorazy M, Rusin M. Polymorphisms in TDG and MGMT genes – epidemiological and functional study in lung cancer patients from Poland. Ann Hum Genet. 2004 Jul;68(Pt 4):300-12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15225156

Rusin M, Zientek H, Krześniak M, Małusecka E, Zborek A, Krzyzowska-Gruca S, Butkiewicz D, Vaitiekunaite R, Lisowska K, Grzybowska E, Krawczyk Z. Intronic polymorphism (1541-1542delGT) of the constitutive heat shock protein 70 gene has functional significance and shows evidence of association with lung cancer risk. Mol Carcinog. 2004 Mar;39(3):155-63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14991745

Butkiewicz D, Popanda O, Risch A, Edler L, Dienemann H, Schulz V, Kayser K, Drings P, Bartsch H, Schmezer P. Association between the risk for lung adenocarcinoma and a (-4) G-to-A polymorphism in the XPA gene. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Dec;13(12):2242-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15598786

Vineis P, Veglia F, Benhamou S, Butkiewicz D, Cascorbi I, Clapper ML, Dolzan V, Haugen A, Hirvonen A, Ingelman-Sundberg M, Kihara M, Kiyohara C, Kremers P, Le Marchand L, Ohshima S, Pastorelli R, Rannug A, Romkes M, Schoket B, Shields P, Strange RC, Stucker I, Sugimura H, Garte S, Gaspari L, Taioli E. CYP1A1 T3801 C polymorphism and lung cancer: a pooled analysis of 2451 cases and 3358 controls. Int J Cancer. 2003 May 1;104(5):650-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12594823

Seker H, Butkiewicz D, Bowman ED, Rusin M, Hedayati M, Grossman L, Harris CC. Functional significance of XPD polymorphic variants: attenuated apoptosis in human lymphoblastoid cells with the XPD 312 Asp/Asp genotype. Cancer Res. 2001 Oct 15;61(20):7430-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11606376

Butkiewicz D, Rusin M, Enewold L, Shields PG, Chorazy M, Harris CC. Genetic polymorphisms in DNA repair genes and risk of lung cancer. Carcinogenesis. 2001 Apr;22(4):593-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11285194

Butkiewicz D, Rusin M, Harris CC, Chorazy M. Identification of four single nucleotide polymorphisms in DNA repair genes: XPA and XPB (ERCC3) in Polish population. Hum Mutat. 2000 Jun;15(6):577-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10862089


2018

Karolina Tecza, Jolanta Pamula-Pilat, Joanna Lanuszewska, Dorota Butkiewicz, Ewa Grzybowska. Pharmacogenetics of toxicity of 5-fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide chemotherapy in breast cancer patients. Oncotarget. 2018; 9:9114-9136 Jarosz-Biej M, Kamińska N, Matuszczak S, Cichoń T, Pamuła-Piłat J, Czapla J, Smolarczyk R, Skwarzyńska D, Kulik K, Szala S. M1-like macrophages change tumor blood vessels and microenvironment in murine melanoma. PLoS One. 2018 Jan 10;13(1):e0191012.  2017

Huszno, Joanna, Zofia Kołosza, Karolina Tęcza, Jolanta Pamuła-Piłat, Magdalena Mazur, Ewa Grzybowska. 2018. „Comparison between NOD2 gene mutation carriers (3020insC) and non-carriers in breast cancer patients: a clinicopathological and survival analysis”. Archives of Medical Science – Civilization Diseases 3 (1): 10-15.

Pamuła-Piłat Jolanta Rola mikroRNA w farmakogenetyce – wybrane aspekty Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski nr 7-8/2017, str.32-35

Krześniak M, Butkiewicz D, Rachtan J, Matuszczyk I, Grzybowska E, Rusin M. A novel germline TP53 mutation p.Pro190Arg detected in a patient with lung and bilateral breast cancers. Adv Med Sci. 2017 Sep;62(2):207-210.  Pietrowska M, Diehl HC, Mrukwa G, Kalinowska-Herok M, Gawin M, Chekan M, Elm J, Drazek G, Krawczyk A, Lange D, Meyer HE, Polanska J, Henkel C, Widlak P. Molecular profiles of thyroid cancer subtypes: Classification based on features of tissue revealed by mass spectrometry imaging. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1865(7):837-845. 2016Tecza K, Pamula-Pilat JLanuszewska J, Grzybowska E. Genetic polymorphisms and response to 5-fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide chemotherapy in  breast cancer patients. Oncotarget. 2016 Oct 11;7(41):66790-66808Pamuła-Piłat J.Tęcza K.Grzybowska E. Profile molekularne raka piersi, Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski wydanie nr 9-10/2016, str. 8-13 Huszno J, Budryk M, Kołosza Z, Tęcza K, Pamuła Piłat J, Nowara E, Grzybowska E. A Comparison between CHEK2*1100delC/I157T Mutation Carrier and Noncarrier Breast Cancer Patients: A Clinicopathological Analysis. Oncology. 2016;90(4):193-8.  Widlak P, Mrukwa G, Kalinowska-Herok M, Pietrowska M, Chekan M, Wierzgon J, Gawin M, Drazek G, Polanska J: Detection of molecular signatures of oral squamous cell carcinoma and normal epithelium – application of a novel methodology for unsupervised segmentation of imaging mass spectrometry data. Proteomics, 2016, 16(11-12):1613-21 2015

Pamuła-Piłat Jolanta, Tęcza Karolina Nie tylko BRCA – geny umiarkowanego ryzyka w raku piersi Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski nr 11-12/2015, str. 26-33.

Tecza K, Pamula-Pilat J, Kolosza Z, Radlak N, Grzybowska E. Genetic polymorphisms and gene-dosage effect in ovarian cancer risk and response to paclitaxel/cisplatin chemotherapy. J Exp Clin Cancer Res. 2015 Jan 16;34:2.  Szafron LM, Balcerak A, Grzybowska EA, Pienkowska-Grela B, Podgorska A, Zub R, Olbryt M, Pamula-Pilat J, Lisowska KM, Grzybowska E, Rubel T, Dansonka-Mieszkowska A, Konopka B, Kulesza M, Lukasik M, Kupryjanczyk J. The putative oncogene, CRNDE, is a negative prognostic factor in ovarian cancer patients. Oncotarget. 2015 Dec 22;6(41):43897-910. 2014

Tęcza K, Pamuła-Piłat J Trombocytoza w raku jajnika. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski 9-10/2014, str. 47-50.

Pamuła-Piłat J, Rubel T, Rzepecka IK, Olbryt M, Herok R, Dansonka-Mieszkowska A, Grzybowska E, Kupryjańczyk J: Gene expression profiles in three histologic types, clear-cell, endometrioid and serous ovarian carcinomas. J Biol Regul Homeost Agents 2014, 28: 659- 74.

Pamuła-Piłat J, Tęcza K: Chemioterapia raka piersi – efekty uwarunkowane genetycznie. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski nr 3-4/2014: 32-39.

Giebel S, Boratyn-Nowicka A, Karabon L, Jedynak A, Pamula-Pilat J, Tecza K, Kula D, Kowal M, Frydecka I, Grzybowska E. Associations between genes for killer  immunoglobulin-like receptors and their ligands in patients with epithelial ovarian cancer. Hum Immunol. 2014 Jun;75(6):508-13. 2013

Pamuła-Piłat J (2013): Identyfikacja mutacji w genach BRCA1 i BRCA2. Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski nr 7-8/2013, str. 38.

 Widłak P, Pietrowska M, Polańska J, Rutkowski T, Jelonek K, Kalinowska-Herok M, Gdowicz-Kłosok A, Wygoda A, Tarnawski R, Składowski K. Radiotherapy-related changes in serum proteome patterns of head and neck cancer patients; the effect of low and medium doses of radiation delivered to large volumes of normal tissue. J Transl Med. 2013 Dec 5;11:299.  

Kalinowska-Herok M, Roś M, Widłak P (2013): Molekularne marginesy guza nowotworowego. Nowotwory – Journal of Oncology 63: 28-34.

Kalinowska-Herok M, Pietrowska M, Walaszczyk A, Widłak P (2013): MALDI imaging mass spectrometry – a novel approach in biomedical research of tissues. Current Proteomics 10: 76-82.

Huzarski T, Cybulski C, Jakubowska A, Byrski T, Gronwald J, Domagała P, Szwiec M, Godlewski D, Kilar E, Marczyk E, Siołek M, Gorski B, Wiśniowski R, Janiszewska H, Surdyka D, Sibilski R, Sun P, Narod SA, Lubiński J; Collaborators: Błasińska-Morawiec M, Chosia M, Drosik K, Gozdecka-Grodecka S, Goźdź S, Grzybowska E, Haus O, Jeziorski A, Karczewska A, Kordek R, Kozak A, Kozak-Klonowska B, Lamperska K, Lange D, Mackiewicz A, Mituś J, Niepsuj S, Oszurek O, Gugala K, Morawiec Z, Mierzwa T, Posmyk M, Rozmiarek A, Ryś J,Szczylik C, Uciński M, Urbański K, Waśko B, Wandzel P (2013): Clinical characteristics of breast cancer in patients with an NBSl mutation. Polish Breast Cancer Consortium. Breast Cancer Res Tr, 141: 471-6

2012

Varadi V, Bevier M, Grzybowska E, Johansson R, Enquist-Olsson K, Henriksson R, Butkiewicz D, Pamuła-Piłat J, Tęcza K, Hemminki K,Lenner P, Försti A (2012): Genetic variation in ALCAM and other chromosomal instability genes in breast cancer survival. Breast Cancer Res Treat 131: 311-319

Lista prac opublikowanych przez pracowników Pracowni Genetyki Nowotworów w uznanych czasopismach naukowych o zasiegu międzynarodowym, od roku 2000

Papers published in the internationally recognized scientific journals by the staff of Laboratory of Tumour Genetics from 2000 year

Harlid S, Ivarsson MI, Butt S, Grzybowska E , Eyfjörd JE, Lenner P, Försti A, Hemminki K, Manjer J, Dillner J, Carlson J. Combined effect of low-penetrant SNPs on breast cancer risk. Br J Cancer 2011 Nov 1. doi: 10.1038/bjc.2011.461. [Epub ahead of print]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22045194

Varadi V, Bevier M, Grzybowska E , Johansson R, Enquist-Olsson K, Henriksson R, Butkiewicz D, Pamula-Pilat J, Tecza K, Hemminki K, Lenner P, Försti A. Genetic variation in ALCAM and other chromosomal instability genes in breast cancer survival. Breast Cancer Res Treat . 2011 Sep 21. [Epub ahead of print]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21935604

Shi H, Bevier M, Johansson R, Grzybowska E , Chen B, Eyfjörd JE, Hamann U, Manjer J, Enquist K, Henriksson R, Carlson J, Brandt A, Lascorz J, Butkiewicz D, Pamula-Pilat J, Tecza K , Herms S, Hoffmann P, Hemminki K, Lenner P, Försti A. Single nucleotide polymorphisms in the 20q13 amplicon genes in relation to breast cancer risk and clinical outcome. Breast Cancer Res Treat . 2011 Dec;130(3):905-16. Epub 2011 Jun 1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21630024

Brozek I, Cybulska C, Ratajska M, Piatkowska M, Kluska A, Balabas A, Dabrowska M, Nowakowska D, Niwinska A, Pamula-Pilat J, Tecza K , Pekala W, Rembowska J, Nowicka K, Mosor M, Januszkiewicz-Lewandowska D, Rachtan J, Grzybowska E , Nowak J, Steffen J, Limon J. Prevalence of the most frequent BRCA1 mutations in Polish population. J Appl Genet . 2011 Aug;52(3):325-30. Epub 2011 Apr 19.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21503673

Free PMC Article http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21503673

Varadi V, Bevier M, Grzybowska E , Johansson R, Enquist K, Henriksson R, Butkiewicz D, Pamula-Pilat J, Tecza K , Hemminki K, Lenner P, Försti A. Genetic variation in genes encoding for polymerase ? subunits associates with breast cancer risk, tumour characteristics and survival. Breast Cancer Res Treat . 2011 Aug;129(1):235-45. Epub 2011 Apr 1.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21455670

Harlid S, Ivarsson MI, Butt S, Hussain S, Grzybowska E , Eyfjörd JE, Lenner P, Försti A, Hemminki K, Manjer J, Dillner J, Carlson J. A candidate CpG SNP approach identifies a breast cancer associated ESR1-SNP. Int J Cancer . 2011 Oct 1;129(7):1689-98. doi: 10.1002/ijc.25786. Epub 2011 Mar 11.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105050

Byrski T, Gronwald J, Huzarski T, Grzybowska E , Budryk M, Stawicka M, Mierzwa T, Szwiec M, Wisniowski R, Siolek M, Dent R, Lubinski J, Narod S. Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy. J Clin Oncol . 2010 Jan 20;28(3):375-9. Epub 2009 Dec 14.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20008645

Jitkaew S, Trebinska A, Grzybowska E , Carlsson G, Nordström A, Lehtiö J, Fröjmark AS, Dahl N, Fadeel B. N(alpha)-tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone induces caspase-dependent apoptosis in transformed human B cell lines with transcriptional down-regulation of anti-apoptotic HS1-associated protein X-1. J Biol Chem . 2009 Oct 9;284(41):27827-37. Epub 2009 Aug 13.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19679660

Free PMC Article http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19679660

Fadeel B, Grzybowska E HAX-1: a multifunctional protein with emerging roles in human disease. Biochim Biophys Acta . 2009 Oct;1790(10):1139-48. Epub 2009 Jun 12. Review.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19524642

Carlsson G, Elinder G, Malmgren H, Trebinska A, Grzybowska E , Dahl N, Nordenskjöld M, Fadeel B. Compound heterozygous HAX1 mutations in a Swedish patient with severe congenital neutropenia and no neurodevelopmental abnormalities. Pediatr Blood Cancer . 2009 Dec;53(6):1143-6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499579

Varadi V, Brendle A, Grzybowska E , Johansson R, Enquist K, Butkiewicz D, Pamula-Pilat J Pekala W , Hemminki K, Lenner P, Försti A. A functional promoter polymorphism in the TERT gene does not affect inherited susceptibility to breast cancer. Cancer Genet Cytogenet . 2009 Apr 15;190(2):71-4.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19380022

Carlsson G, van’t Hooft I, Melin M, Entesarian M, Laurencikas E, Nennesmo I, Trebińska A, Grzybowska E , Palmblad J, Dahl N, Nordenskjöld M, Fadeel B, Henter JI. Central nervous system involvement in severe congenital neutropenia: neurological and neuropsychological abnormalities associated with specific HAX1 mutations. J Intern Med . 2008 Oct;264(4):388-400. Epub 2008 May 29.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18513342

Byrski T, Gronwald J, Huzarski T, Grzybowska E , Budryk M, Stawicka M, Mierzwa T, Szwiec M, Wiśniowski R, Siolek M, Narod SA, Lubinski J; Polish Hereditary Breast Cancer Consortium. Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers. Breast Cancer Res Treat . 2008 Mar;108(2):289-96. Epub 2007 May 10.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17492376

Wagner K, Grzybowska E , Butkiewicz D, Pamula-Pilat J Pekala W Tecza K, Hemminki K, Försti A. High-throughput genotyping of a common deletion polymorphism disrupting the TRY6 gene and its association with breast cancer risk. BMC Genet . 2007 Jun 29;8:41.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17598925

Free PMC Article http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17598925

Försti A, Jin Q, Altieri A, Johansson R, Wagner K, Enquist K, Grzybowska E Pamula J Pekala W , Hallmans G, Lenner P, Hemminki K. Polymorphisms in the KDR and POSTN genes: association with breast cancer susceptibility and prognosis. Breast Cancer Res Treat . 2007 Jan;101(1):83-93. Epub 2006 Jun 29.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16807673

Debniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Masojć B, van de Wetering T, Serrano-Fernandez P, Górski B, Cybulski C, Gronwald J, Debniak B, Maleszka R, Kładny J, Bieniek A, Nagay L, Haus O, Grzybowska E , Wandzel P, Niepsuj S, Narod SA, Lubinski J. XPD common variants and their association with melanoma and breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat . 2006 Jul;98(2):209-15. Epub 2006 May 10.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16685590

Wagner K, Hemminki K, Grzybowska E , Klaes R, Burwinkel B, Bugert P, Schmutzler RK, Wappenschmidt B, Butkiewicz D, Pamula J Pekala W , Försti A. Polymorphisms in genes involved in GH1 release and their association with breast cancer risk. Carcinogenesis . 2006 Sep;27(9):1867-75. Epub 2006 Apr 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16606630

Free Article http://carcin.oxfordjournals.org/content/27/9/1867.long

Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E , Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA. BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland . Breast Cancer Res Treat . 2006 Sep;99(1):71-6. Epub 2006 Mar 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16541315

Dudaladava V, Jarzab M, Stobiecka E, Chmielik E, Simek K, Huzarski T, Lubiński J, Pamuła J Pekala W Grzybowska E , Lisowska K. Gene Expression Profiling in Hereditary, BRCA1-linked Breast Cancer: Preliminary Report. Hered Cancer Clin Pract . 2006 Jan 15;4(1):28-38. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20223001

Pamuła J , Krześniak M, Zientek H, Pekala W , Rusin M, Grzybowska E Functional Impact of Sequence Alterations Found in BRCA1 Promoter/5’UTR Region in Breast/Ovarian Cancer Families from Upper Silesia, Poland. Hered Cancer Clin Pract . 2006 Jan 15;4(1):20-4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20222999

Wagner K, Hemminki K, Grzybowska E , Bermejo JL, Butkiewicz D, Pamula J Pekala W , Försti A. Polymorphisms in the growth hormone receptor: a case-control study in breast cancer. Int J Cancer . 2006 Jun 1;118(11):2903-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16381017

Wagner K, Hemminki K, Israelsson E, Grzybowska E , Klaes R, Chen B, Butkiewicz D, Pamula J Pekala W , Försti A. Association of polymorphisms and haplotypes in the human growth hormone 1 (GH1) gene with breast cancer. Endocr Relat Cancer . 2005 Dec;12(4):917-28. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16322331

Free Article http://erc.endocrinology-journals.org/content/12/4/917.long

Wagner K, Hemminki K, Israelsson E, Grzybowska E , Söderberg M, Pamula J Pekala W Zientek H , Mielzynska D, Siwinska E, Försti A. Polymorphisms in the IGF-1 and IGFBP 3 promoter and the risk of breast cancer. Breast Cancer Res Treat . 2005 Jul;92(2):133-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15986122

Wirtenberger M, Hemminki K, Försti A, Klaes R, Schmutzler RK, Grzybowska E , Bermejo JL, Wappenschmidt B, Bugert P, Butkiewicz D, Pamula J Pekala W Zientek H , Bartram CR, Burwinkel B. c-MYC Asn11Ser is associated with increased risk for familial breast cancer. Int J Cancer . 2005 Nov 20;117(4):638-42. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15929079

Jin Q, Hemminki K, Enquist K, Lenner P, Grzybowska E , Klaes R, Henriksson R, Chen B, Pamula J Pekala W Zientek H , Rogozinska-Szczepka J, Utracka-Hutka B, Hallmans G, Försti A. Vascular endothelial growth factor polymorphisms in relation to breast cancer development and prognosis. Clin Cancer Res . 2005 May 15;11(10):3647-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15897560

Free Article http://clincancerres.aacrjournals.org/content/11/10/3647.long

Debniak T, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Mackiewicz A, Gozdecka-Grodecka S, Gronwald J, Kowalska E, Haus O, Grzybowska E , Stawicka M, Swiec M, Urbański K, Niepsuj S, Waśko B, Góźdź S, Wandzel P, Szczylik C, Surdyka D, Rozmiarek A, Zambrano O, Posmyk M, Narod SA, Lubinski J. A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer. J Med Genet . 2005 Oct;42(10):763-5. Epub 2005 May 6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15879498

Free PMC Article http://jmg.bmj.com/content/42/10/763.long

Burwinkel B, Wirtenberger M, Klaes R, Schmutzler RK, Grzybowska E , Försti A, Frank B, Bermejo JL, Bugert P, Wappenschmidt B, Butkiewicz D, Pamula J Pekala W Zientek H , Mielzynska D, Siwinska E, Bartram CR, Hemminki K. Association of NCOA3 polymorphisms with breast cancer risk. Clin Cancer Res . 2005 Mar 15;11(6):2169-74.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15788663

Free Article http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1735931/pdf/v042p00763.pdf

Wilkening S, Burwinkel B, Grzybowska E , Klaes R, Pamula J Pekala W Zientek H , Hemminki K, Försti A. Polyglutamine repeat length in the NCOA3 does not affect risk in familial breast cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev . 2005 Jan;14(1):291-2. No abstract available. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15668512

Free Article http://cebp.aacrjournals.org/content/14/1/291.long

Rogozińska-Szczepka J, Utracka-Hutka B, Grzybowska E , Maka B, Nowicka E, Smok-Ragankiewicz A, Zientek H , Steffen J, Wojciechowska-Łacka A. BRCA1 and BRCA2 mutations as prognostic factors in bilateral breast cancer patients. Ann Oncol . 2004 Sep;15(9):1373-6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15319244

Free Article http://annonc.oxfordjournals.org/content/15/9/1373.long

Wagner K, Hemminki K, Grzybowska E , Klaes R, Butkiewicz D, Pamula J, Pekala W, Zientek H, Mielzynska D, Siwinska E, Försti A. The insulin-like growth factor-1 pathway mediator genes: SHC1 Met300Val shows a protective effect in breast cancer. Carcinogenesis . 2004 Dec;25(12):2473-8. Epub 2004 Aug 12.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15308584

Free Article http://carcin.oxfordjournals.org/content/25/12/2473.long

Jin Q, Hemminki K, Grzybowska E , Klaes R, Söderberg M, Zientek H , Rogozinska-Szczepka J, Utracka-Hutka B, Pamula J Pekala W , Försti A. Polymorphisms and haplotype structures in genes for transforming growth factor beta1 and its receptors in familial and unselected breast cancers. Int J Cancer . 2004 Oct 20;112(1):94-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15305380

Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Grzybowska E , Mackiewicz A, Stawicka M, Bebenek M, Sorokin D, Fiszer-Maliszewska Ł, Haus O, Janiszewska H, Niepsuj S, Góźdź S, Zaremba L, Posmyk M, Płuzańska M, Kilar E, Czudowska D, Waśko B, Miturski R, Kowalczyk JR, Urbański K, Szwiec M, Koc J, Debniak B, Rozmiarek A, Debniak T, Cybulski C, Kowalska E, Tołoczko-Grabarek A, Zajaczek S, Menkiszak J, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Narod SA, Lubiński J. A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families. Int J Cancer . 2004 Jul 10;110(5):683-6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15146557

Försti A, Angelini S, Festa F, Sanyal S, Zhang Z, Grzybowska E Pamula J Pekala W Zientek H , Hemminki K, Kumar R. Single nucleotide polymorphisms in breast cancer. Oncol Rep . 2004 Apr;11(4):917-22.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15010895

Rusin M, Zientek H, Krześniak M, Małusecka E, Zborek A, Krzyzowska-Gruca S, Butkiewicz D, Vaitiekunaite R, Lisowska K, Grzybowska E , Krawczyk Z. Intronic polymorphism (1541-1542delGT) of the constitutive heat shock protein 70 gene has functional significance and shows evidence of association with lung cancer risk. Mol Carcinog . 2004 Mar;39(3):155-63.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14991745

Jin Q, Hemminki K, Grzybowska E , Klaes R, Söderberg M, Försti A. Re: Integrin beta3 Leu33Pro homozygosity and risk of cancer. J Natl Cancer Inst . 2004 Feb 4;96(3):234-5; author reply 235. No abstract available.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14759991

Free Article http://jnci.oxfordjournals.org/content/96/3/234.long

Menkiszak J, Gronwald J, Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Foszczyńska-Kłoda M, Haus O, Janiszewska H, Perkowska M, Brozek I, Grzybowska E Zientek H , Góźdź S, Kozak-Klonowska B, Urbański K, Miturski R, Kowalczyk J, Pluzańska A, Niepsuj S, Koc J, Szwiec M, Drosik K, Mackiewicz A, Lamperska K, Strózyk E, Godlewski D, Stawicka M, Waśko B, Bebenek M, Rozmiarek A, Rzepka-Górska I, Narod SA, Lubiński J. Hereditary ovarian cancer in Poland. Int J Cancer . 2003 Oct 10;106(6):942-5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12918074

Grzybowska E , Siemińska M, Zientek H , Kalinowska E, Michalska J, Utracka-Hutka B, Rogozińska-Szczepka J, Kaźmierczak-Maciejewska M. Germline mutations in the BRCA1 gene predisposing to breast and ovarian cancers in Upper Silesia population. Acta Biochim Pol . 2002;49(2):351-6.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12362976

Free Article http://www.actabp.pl/pdf/2_2002/351.pdf

Försti A, Jin Q, Grzybowska E , Söderberg M, Zientek H , Sieminska M, Rogozinska-Szczepka J, Chmielik E, Utracka-Hutka B, Hemminki K. Sex hormone-binding globulin polymorphisms in familial and sporadic breast cancer. Carcinogenesis . 2002 Aug;23(8):1315-20.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12151349

Free Article http://carcin.oxfordjournals.org/content/23/8/1315.long

Grzybowska E , Góra M, Plochocka D, Rytka J. Saccharomyces cerevisiae ferrochelatase forms a homodimer. Arch Biochem Biophys . 2002 Feb 15;398(2):170-8.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11831847

Grzybowska E , Butkiewicz D, Motykiewicz G, Chorazy M. The effect of the genetic polymorphisms of CYP1A1,CYP2D6, GSTM1 and GSTP1 on aromatic DNA adduct levels in the population of healthy women. Mutat Res . 2000 Sep 20;469(2):271-7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10984688

Górski B, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Menkiszak J, Gronwald J, Pluzańska A, Bebenek M, Fischer-Maliszewska L, Grzybowska E , Narod SA, Lubiński J. Founder mutations in the BRCA1 gene in Polish families with breast-ovarian cancer. Am J Hum Genet . 2000 Jun;66(6):1963-8. Epub 2000 Apr 28.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10788334

Free PMC Article http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1378051/pdf/10788334.pdf

Butkiewicz D, Grzybowska E , Phillips DH, Hemminki K, Chorazy M. Polymorphisms of the GSTP1 and GSTM1 genes and PAH-DNA adducts in human mononuclear white blood cells. Environ Mol Mutagen. 2000;35(2):99-105.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10712743

Grzybowska E Zientek H , Jasinska A, Rusin M, Kozlowski P, Sobczak K, Sikorska A, Kwiatkowska E, Gorniak L, Kalinowska E, Utracka-Hutka B, Wloch J, Chmielik E, Krzyzosiak WJ. High frequency of recurrent mutations in BRCA1 and BRCA2 genes in Polish families with breast and ovarian cancer. Hum Mutat . 2000 Dec;16(6):482-90.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11102977

Projekty Badawcze

Ważniejsze projekty realizowane w latach 2000 – 2020:

OkresNumer projektuKierownikTytuł
2017 – 2020 2016/23/B/NZ5/03470dr hab. Dorota Butkiewicz„Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny”
2015 – 2018NCN 
2014/15/D/NZ5/03410
dr Agnieszka Gdowicz-Kłosok„Transkryptomiczna analiza komórek nowotworowych poddanych działaniu kombinacji substancji synergistycznie aktywujących białko p53 – poszukiwanie nieznanych regulatorów apoptozy.”
2014 – 2017NCN 
2013/11/B/NZ5/03190
dr hab. Marek Rusin„Badanie mechanizmu zahamowania wzrostu komórek nowotworowych przez synergistyczną aktywację białka p53 wywołaną kombinacją nutliny-3a oraz substancji wywołujących stres jąderkowy.”
2013 – 2017NCN 
2012/05/B/NZ5/01905
dr hab. Dorota ButkiewiczWpływ indywidualnej genetycznej sylwetki chorego, związanej z procesami naprawy DNA, obrony antyoksydacyjnej, przerzutowania i angiogenezy, i profilu biochemicznego na wyniki leczenia w nieoperacyjnym raku płuca.
2011 – 2013MNiSW 
N401 597 240
dr hab. Marek RusinBadanie mechanizmów reakcji komórek na działanie substancji symulujących obniżoną podaż energii – rola w kancerogenezie i odpowiedzi komórek na terapię.
2008 – 2011MNiSW 
N401 214 534
dr hab. Marek RusinBadanie mechanizmu obrony przed nowotworami i innymi chorobami przewlekłymi przez geny naprawy DNA na przykładzie genu WRN.
2005 – 2007KBN 
2P05A 125 28
dr hab. Dorota ButkiewiczZbadanie ekspresji helikaz z rodziny RecQ, BLM i WRN, uczestniczących w utrzymaniu stabilności genomu – związek z antyonkogennym białkiem PML.
2003 – 2006KBN 
PBZ-KBN 090/P05/13
(projekt zamawiany)
J. Rachtan
M. Rusin – kier. zadania
Ocena częstości występowania rodzinnego raka płuca u kobiet w Polsce.
1999 – 2001KBN dr hab. Dorota ButkiewiczZbadanie polimorfizmu genów naprawy DNA z grupy XP i XRCC w raku płuca – związek z osobniczą podatnością na zachorowanie.
01/10/2020 30/09/20242019/35/O/NZ5/02600Marek RusinPRELUDIUM-BIS_1 – Identyfikacja przy pomocy aktynomycyny D i nutliny-3a nowych genów regulowanych przez p53 – nieznane oblicze głównego supresora nowotworów
15/09/2018 14/09/20192018/02/X/NZ5/00234Małgorzata KrześniakMINIATURA_2 – Czy represja kinazy STK32B uwrażliwia komórki nowotworowe na działanie cytostatyków?
10/08/2018 09/08/20212017/27/N/NZ5/01079Barbara ŁasutPRELUDIUM_14 – Rola kinazy syntazy glikogenu 3 (GSK-3) w aktywacji białka p53 i szlaku sygnalizacyjnego zależnego od białka TREM2.
18/07/2017 17/07/20212016/23/B/NZ5/03470Dorota ButkiewiczOPUS_12 – Związek wybranych, dziedzicznych czynników genetycznych ze skutecznością leczenia chorych na płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poddanych radioterapii i chemioterapii z wykorzystaniem cisplatyny.