Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Dr n. med. Katarzyna Kujawa


Katarzyna Kujawa jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł magistra uzyskała w 2008 roku. Pracę magisterską wykonała w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Po ukończeniu studiów, mgr Kujawa odbyła półroczny staż w Zakładzie Biologii Nowotworów. W ramach stażu uczestniczyła w testowaniu syntetycznych konjugatów genisteiny, na modelu in vitro, pod kątem ich wpływu na komórki raka. Następnie Katarzyna Kujawa włączyła się w badania nad rakiem jajnika realizowane w zespole dr hab. Katarzyny Lisowskiej. Doktorat obroniła w kwietniu 2019 roku przed radą naukową Instytutu Onkologii w Gliwicach otrzymując tytuł doktora nauk medycznych oraz wyróżnienie rozprawy (tytuł dysertacji: „Zbadanie przydatności genów i białek POSTN, FN1, MFAP5 i CLASP1 jako potencjalnych markerów prognostycznych w raku jajnika”, promotor dr hab. Katarzyna Lisowska, promotor pomocniczy dr n. med. Ewa Zembala-Nożyńska, recenzenci prof. dr hab. Hanna Rokita, prof. dr hab. Włodzimierz Baranowski). Prowadzone prace badawcze mają na celu lepsze zrozumienie biologii raka jajnika oraz poszukiwanie nowych biomarkerów i nowych celów terapeutycznych. Wyniki badań były przedstawiane na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Publikacje

 • Kujawa KA, Zembala-Nożynska E, Syrkis JP, Cortez AJ, Kupryjańczyk J, Lisowska KM (2022): Microfibril Associated Protein 5 (MFAP5) Is Related to Survival of Ovarian Cancer Patients but Not Useful as a Prognostic Biomarker. Int J Mol Sci. 23(24):15994. doi: 10.3390/ijms232415994
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36555638/

 • Zarczynska I, Gorska-Arcisz M, Cortez AJ, Kujawa KA, Wilk AM, Składanowski AC, Stanczak A, Skupinska M, Wieczorek M, Lisowska KM, Sadej R, Kitowska K (2021): p38 Mediates Resistance to FGFR Inhibition in Non-Small Cell Lung Cancer. Cells. 10(12):3363. doi: 10.3390/cells10123363
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34943871/
 • Cortez AJ, Kujawa KA, Wilk AM, Sojka DR, Syrkis JP, Olbryt M, Lisowska KM (2020): Evaluation of the Role of ITGBL1 in Ovarian Cancer. Cancers. 12, 2676; doi:10.3390/cancers12092676
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32961775/
 • Tudrej P, Kujawa KA, Cortez AJ, Lisowska KM (2019): Characteristics of in Vivo Model Systems for Ovarian Cancer Studies. Diagnostics 2019; 9, 120; doi:10.3390/diagnostics9030120
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540126/
 • Tudrej P, Olbryt M, Zembala-Nożyńska E, Kujawa KA, Cortez AJ, Fiszer-Kierzkowska A, Pigłowski W, Nikiel B, Głowala-Kosińska M, Bartkowska-Chrobok A, Smagur A, Fidyk W,,Lisowska KM (2018): Establishment and Characterization of the Novel High-Grade Serous Ovarian Cancer Cell Line OVPA8. Int. J. Mol. Sci. 19(7), doi:10.3390/ijms19072080
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30018258/
 • Cortez AJ, Tudrej P, Kujawa KA, Lisowska KM (2018): Advances in ovarian cancer therapy. Cancer Chemother. Pharmacol., 2018; 81:17–38, doi: 10.1007/s00280-017-3501-8
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29249039/
 • Lisowska KM, Olbryt M, Student S, Kujawa KA, Cortez AJ, Simek K, Dansonka-Mieszkowska A, Rzepecka IK, Tudrej P, Kupryjańczyk J (2016): Unsupervised analysis reveals two molecular subgroups of serous ovarian cancer with distinct gene expression profiles and survival. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 142(6): 1239-1252, doi: 10.1007/s00432-016-2147-y
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27028324/
 • Lisowska KM, Olbryt M, Dudaladava V, Pamuła-Piłat J, Kujawa K, Grzybowska E, Jarząb M, Student S, Rzepecka IK, Jarząb B, Kupryjańczyk J (2014): Gene expression analysis in ovarian cancer – faults and hints from DNA microarray study. Front Oncol. 4: 1-11, doi: 10.3389/fonc.2014.00006
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24478986/
 • Rusin A, Zawisza-Puchałka J, Kujawa K, Gogler-Pigłowska A, Wietrzyk J, Świtalska M, Głowala-Kosińska M, Gruca A, Szeja W, Krawczyk Z, Grynkiewicz G (2011): Synthetic conjugates of genistein affecting proliferation and mitosis of cancer cells. Bioorgan. Med. Chem. 19: 295–305, doi: 10.1016/j.bmc.2010.11.024
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21129977/

Projekty grantowe

 • NCN Miniatura 3: 2019/03/X/NZ5/00564, „Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnika” (kierownik projektu)
 • NCBiR Strategmed II/266766/17/ncbr/2015 „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinazy FGFR stosowanego w terapii nowotworów (CELONKO)”. Projekt przyznany firmie CelonPharma i kooperantom w ramach Programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” (główny wykonawca)
 • NCN Harmonia 3: 2012/04/M/NZ2/00133, „Biologiczne oddziaływania komórek raka jajnika z komórkami macierzystymi trzewnej tkanki tłuszczowej (omental derived adipose stem cells, O-ASC)” (wykonawca)

Zainteresowania naukowe

 • biologia raka jajnika
 • terapie celowane w raku jajnika
 • markery prognostyczne i predykcyjne