Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Marta Gawin


DR MARTA GAWIN (ORCID ID: 0000-0002-2834-5129) ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku: chemia, specjalizacja: analityka chemiczna. W roku 2010 obroniła pracę doktorską w Zakładzie Chemii Analitycznej Wydziału Chemii UJ i podjęła pracę w Pracowni Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej Wydziału Chemii UJ, gdzie zajmowała się analizą związków mało- i wielkocząsteczkowych z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas z jonizacją typu MALDI i analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF MS). W kwietniu 2015 roku dołączyła do Pracowni Proteomiki Klinicznej w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów (CBTiBMN) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, gdzie pracowała jako badacz z doktoratem (post-doctoral researcher) w projektach naukowych ukierunkowanych na badania proteomiczne realizowane technikami spektrometrii mas. Od 2020 roku jest adiunktem w CBTiBMN. Do głównych zainteresowań dr Gawin należy zastosowanie techniki skaningowej spektrometrii mas z jonizacją typu MALDI (obrazowanie MALDI) w badaniach nad rakiem oraz zaawansowane metody przygotowania różnego rodzaju próbek biologicznych do analizy proteomicznej realizowanej technikami spektrometrii mas.