Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Mateusz Smolarz


DR INŻ. MATEUSZ SMOLARZ (ORCID ID: 0000-0003-1124-0029) ukończył studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, na kierunku: biotechnologia, specjalizacja: biotechnologia molekularna i biochemia techniczna. W roku 2022 obronił pracę doktorską w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach pt. „Scharakteryzowanie składu molekularnego egzosomów obecnych w surowicy krwi pacjentów z wczesnym rakiem płuca”. Od kwietnia 2022 kontynuował pracę w CBTiBMN w Pracowni Proteomiki Klinicznej jako biotechnolog inżynieryjno-techniczny. Obecnie realizuje staż na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na stanowisku badacza z doktoratem (post-doctoral researcher) w projekcie naukowym ukierunkowanym na badanie wpływu środków odurzających na układ nerwowy zwierząt. W kręgu zainteresowań dr. Mateusza Smolarza są badania nad komunikacją międzykomórkową, pęcherzykami zewnątrzkomórkowymi oraz regulacją układu immunologicznego.