Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

mgr Joanna Syrkis


Joanna Syrkis jest absolwentką studiów licencjackich Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł magistra Biotechnologii medycznej uzyskała w 2019 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Podczas wykonywania pracy magisterskiej zajmowała się wpływem inhibitorów deacetylaz histonowych na apoptozę komórek raka jelita grubego. Po ukończeniu studiów odbyła półroczny staż w zespole prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej, w Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. W trakcie stażu zajmowała się wstępną oceną wartości prognostycznej białka LOX w raku jajnika. Po zakończeniu stażu kontynuuje pracę w zespole prof. dr hab. Katarzyny Lisowskiej, gdzie zajmuje się poszukiwaniem potencjalnych markerów prognostycznych w raku jajnika oraz badaniem ich roli w komórkach nowotworowych. Od października 2021 roku jest doktorantką we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej.

Publikacje

  • Cortez AJ, Kujawa KA, Wilk AM, Sojka DR, Syrkis JP, Olbryt M, Lisowska KM (2020): Evaluation of the Role of ITGBL1 in Ovarian Cancer. Cancers. 12, 2676; doi:10.3390/cancers12092676
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32961775/