Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska


Katarzyna Lisowska jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorat obroniła przed radą naukową Instytutu Biochemii i Biofizyki w Warszawie w 1997 r. otrzymując tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biochemia (tytuł dysertacji: „Klonowanie i analiza struktury genu szoku termicznego hsp70.1 szczura”, promotor prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk, recenzenci prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Janusz Kaczmarek).

Habilitację uzyskała w Centrum Onkologii w Warszawie w 2008 r. (specjalność biologia medyczna, tytuł pracy: „Profil ekspresji genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech molekularnych i klinicznych guza”). We wrześniu 2020 roku otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. Była laureatką nagrody im. Włodzimierza Mozołowskiego dla młodych naukowców (1993) oraz stypendystką L’Oréal – UNESCO (2004, stypendium habilitacyjne). Jest autorką i współautorką 43 publikacji naukowych (łączny IF ~95). Katarzyna Lisowska była członkiem Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska (2010-2019 roku), oraz radną Rady Osiedla Śródmieście w Gliwicach. Jest dziennikarką obywatelską, publikuje w internecie oraz w lokalnych periodykach. Prowadzi stronę internetową i forum dyskusyjne poświęcone kresowemu miasteczku Komarno koło Lwowa. Prywatnie – żona i matka dwójki dzieci.

Profil ResearchGate

Publikacje

 • Kujawa KA, Zembala-Nożynska E, Syrkis JP, Cortez AJ, Kupryjańczyk J, Lisowska KM (2022): Microfibril Associated Protein 5 (MFAP5) Is Related to Survival of Ovarian Cancer Patients but Not Useful as a Prognostic Biomarker. Int J Mol Sci. 23(24):15994. doi: 10.3390/ijms232415994
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36555638/
 • Zarczynska I, Gorska-Arcisz M, Cortez AJ, Kujawa KA, Wilk AM, Składanowski AC, Stanczak A, Skupinska M, Wieczorek M, Lisowska KM, Sadej R, Kitowska K (2021): p38 Mediates Resistance to FGFR Inhibition in Non-Small Cell Lung Cancer. Cells. 10(12):3363. doi: 10.3390/cells10123363
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34943871/

 • Lisowska K, Krawczyk Z. Profesor Mieczysław Chorąży. Wspomnienie. NAUKA 2/2021 195–204. DOI: 10.24425/nauka.2021.136324
  https://journals.pan.pl/nauka/136324
 • Cortez AJ, Kujawa KA, Wilk AM, Sojka DR, Syrkis JP, Olbryt M, Lisowska KM (2020): Evaluation of the Role of ITGBL1 in Ovarian Cancer. Cancers. 12, 2676; doi:10.3390/cancers12092676
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32961775/
 • Tudrej P, Kujawa KA, Cortez AJ, Lisowska KM (2019): Characteristics of in Vivo Model Systems for Ovarian Cancer Studies. Diagnostics 2019; 9, 120; doi:10.3390/diagnostics9030120
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31540126/
 • K. Lisowska (2007): Profil ekspresji genów w raku jajnika: znaczenie dziedzicznej mutacji genu BRCA1 na tle innych cech molekularnych i klinicznych guza (rozprawa habilitacyjna). Nowotwory J. Oncol; 57, supl. 8.
 • K. Lisowska , M. Jarząb (2004): Zastosowania mikromacierzy w biologii molekularnej i naukach medycznych. W: Na Pograniczu Chemii i Biologii , red. H. Koroniak, J. Barciszewski, Uniwersytet im. Adam a Mickiewicza w Poznaniu, Wyd. Nauk. Poznań X, str. 401-427.
 • K. Lisowska , E. Grzybowska (2004): Profile ekspresji genów w raku jajnika – poszukiwanie nowych markerów molekularnych i próby klasyfikac ji przypadków pod względem rokowania i odpowiedzi na terapię. Gin. Onkol; Supl. 1: 21-29.
 • Z. Krawczyk, K. Lisowska(2000): Regulacja ekspresji genów szoku termicznego hsp70i . Post. Biochem; 46: 24-37.