Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Dr n. med. Magdalena Olbryt


Adiunkt (Magdalena.Olbryt@io.gliwice.pl) ORCID, Research Gate

Magdalena Olbryt jest absolwentką Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001). W ramach programu Sokrates czwarty rok studiów realizowała na Uniwersytecie Aarhus (Dania), gdzie zaliczyła kurs biologii molekularnej oraz praktykę w Laboratorium Ekspresji Genów kierowanym przez prof. Jensa Stougaarda.

Od roku 2001 pracuje w dziale badawczym Instytutu Onkologii w Gliwicach. Doktorat obroniła w 2010 roku przed radą naukową Instytutu Onkologii w Gliwicach otrzymując tytuł doktora nauk medycznych oraz wyróżnienie rozprawy (tytuł dysertacji: „Profil ekspresji genów indukowanych hipoksją w czerniaku mysim B16-F10”, promotor prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk, recenzenci prof. dr hab. Janusz Siedlecki, prof. dr hab. Ryszard Oliński). Dotychczas realizowała projekty badawcze głównie związane z tematyką hipoksji, czerniaka oraz raka jajnika. Obecnie na stanowisku adiunkta jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół biologii czerniaka i molekularnych podstaw odpowiedzi na terapię tego nowotworu. Uczestniczy również w pracach badawczych grupy profesor Wiesławy Widłak. Jest autorką i współautorką 21 publikacji naukowych o łącznym wskaźniku cytowań około 80. W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (lata 2011-2016) oraz we współpracy z Górnośląską Fundacją Onkologiczną (lata 2018-2019) prowadziła wykłady z zakresu biologii nowotworów oraz prewencji pierwotnej chorób nowotworowych.

Publikacje

  • Magdalena Olbryt, (2013): Rola mikrośrodowiska nowotworowego w powstaniu i progresji czerniaka skóry. Postepy Hig Med Dosw; 67 413-432;
    (praca dostępna na stronie czasopisma) + czasopismo PDF
  • Olbryt M, Szala S (2005): Białkowe inhibitory angiogenezy w terapii nowotworów. Współczesna Onkologia, 9, 48-53.

Uczestnictwo w projektach grantowych (ostatnie 5 lat)

  • Grant NCN-OPUS22, 2021/43/B/NZ7/01812; „Wykorzystanie genetycznej analizy płynnej biopsji do przewidywania i monitorowania odpowiedzi na terapie oraz ewolucji nowotworu u chorych na czerniaka”; kier. dr n. med. Magdalena Olbryt
  • Grant „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”
  • Grant Wewnętrzny NIO Gliwice: nr GW/CBT/10/2019 „Optymalizacja detekcji wariantów somatycznych wybranych genów w wolnym, krążącym nowotworowym materiale genetycznym u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry”. 
  • NCN Miniatura 2: 2018/02/x/NZ7/00606 „Poszukiwanie zmian genetycznych związanych z pierwotną opornością na inhibitory kinaz ścieżki sygnałowej MAPK u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)”

Zainteresowania naukowe

  • BIOLOGIA CZERNIAKA, GENOMIKA, BIOMARKERY, BADANIA TRANSLACYJNE
  • MIKROŚRODOWISKO NOWOTWOROWE

Inne zainteresowania